BLIK Bättre Ledarskap i Klassrummet

”Vad skulle det innebära för din skola om lärarna fick effektiva verktyg för att bli ännu tydligare och självklara LEDARE I KLASSRUMMET?”

Vi lär ut, de lika självklara som obefintliga i lärarutbildningarna, enkla konkreta verktyg för att bl.a:
– Fånga elevernas uppmärksamhet
– Skilja discplinering från undervisning
– Ge tydliga instruktioner
– Förenkla övergångar mellan olika moment
– Influera istället för att använda makt
– Bibehålla produktiv arbetsmiljö
– Få kontakt med elever som är svåra att nå
– Behålla ett ”bra” tillstånd även om klassen är besvärligBLIK

Dessutom tar vi ett stort steg närmare ”en lärande organisation” genom att skapa ett system i skolan med beteendecoaching, där lärare kan lära av varandra.

Vi har ett helhetskoncept för skolan som bygger på:

1. Utbildning i verktygen för att bli en ledare som Influerar.
Fyra dagar uppdelade i två moduler.

  1. Efter varje modul får varje lärare ett besök, som består av
    två delar: – en observationsdel, av de tekniker som
    lärts ut
    – en återmatningsdel
  2. Avstämningar med skolledningen

Kontakta oss för mer information!