Föreläsningar

  • Förändring och utveckling
  • Icke verbal kommunikation
  • Genus och kommunikation
  • Mindfulness
  • Från stress till harmoni

 

Detta är några av våra ämnen.
Kontakta oss för mer information 026-726 03