Från Härskartekniker till Bekräftartekniker

Denna föreläsning/workshop öppnar ögonen för beteenden som stör god kommunikation och samarbete. Du får lära dig känna igen de vanligaste härskarteknikerna och hur du bemöter dem när du stöter på dem. Förmodligen känner du redan igen dem, kanske har du varit utsatt själv eller vet någon annan som har drabbats.

Vi visar på konkreta exempel från privatlivet, och yrkeslivet hur vi dagligen möts av de olika härskarteknikerna och hur vi själva utövar dem utan att veta om det själv.
Efter föreläsningen kommer deltagarna att bli mer medvetna om teknikerna och lättare kunna hantera dem.

Strategin att möta härskartekniker och individuella oförskämdheter är dock likadan i det första steget, att prata om vad som har hänt och hur de inblandade upplever det.

Maktspråket är något som vi alla, oavsett kön, ålder och position, använder mot varandra – problemet är att de flesta av oss inte vet om det.

Hur kan du hantera härskartekniker utan att betraktas som offer eller angripare?

Hur undviker du att själv omedvetet använda härskartekniker?

Föreläsningsinnehåll:
2 tim föreläsning/workshop

• Härskartekniker – identifiera och bemöt dem
• Hantera besvärliga människor
• Konsten att säga besvärliga saker

Föreläsare: Lisbeth Pedersen

Föreläsning kommer att blandas med dialog, övningar och stor igenkänningsfaktor.