Group Dynamics

Group Dynamics

med Michael Grinder

En interaktiv kurs som ger nödvändig kompetens och underlättar att lyckas med möten, kurser, och presentationer. Ledarskapsutveckling av högsta klass.

Kursen vänder sig till: Chefer, kursledare, utbildare, lärare, konsulter, grupp- och team ledare presentatörer, coacher och alla som vill utveckla människor etc….

Kursen omfattar 4 dagar och är uppdelad på 2×2 dagar.

NÄR: 6-7 december samt 2 dagar våren 2013

VAR: Älvkarleby

PRIS: 14 000kr exkl moms i priset ingår boken Managing Groups. Lunch och fika i fyra dagar.

SPRÅK: Engelska

Gruppdynamik

Det är aldrig din grupp, det är gruppens grupp

Skapa god kontakt mellan dig och gruppen
Identifiera ledare i en grupp
Identifiera gruppens värdesystem
Lära sig om hur gruppstorlek, tid tillsammans, gruppdeltagarnas förtrogenhet med varandra påverkar gruppens dynamik.
Presentationsfärdigheter

Öka din kongruens och tydlighet

Systematisk användning av icke-verbala signaler
Känna igen och öka mottagligheten
Hur man skiljer budbäraren från budskapet
Hantering av attacker
Identifiera och svara besvärliga deltagare
Att fånga en grupps uppmärksamhet
Hantering av maktspel
Veta att du ställer rätt fråga
Förstå samspelet mellan innehåll, process och tillstånd
Att ge konstruktiv feedback till gruppen eller individuella.

Mr Michael Grinder
Världsledande inom området gruppdynamik och icke verbal kommunikation. Han anlitas av ett flertal företag i Amerika och England och han har mer än 20 års erfarenhet av lärande inom alla stadier av skolsystemet.
Michael är en mycket skicklig tränare och pedagog som kan förmedla dessa kraftfulla verktyg med stor precision. Med skicklighet och humor får han deltagarna att nå enastående resultat.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION: Kontakta oss på tel 026-726 03 eller info@villaharmoni.se